viernes, 21 de octubre de 2011

I Congrés Internacional Menjar a l’escola

I Congrés Internacional Menjar a l’escola
Organitza:
Observatori de l'Alimentació
INSA / Universitat de Barcelona
Fundació Alicia – Alimentació i Ciència


Barcelona
29 de maig - 1 de juny de 2012

Presentació del Congrés:
En les últimes dècades, els menjadors escolars s’han convertit en una necessitat social i econòmica cada cop més gran de manera que resulten ineludibles tan la seva inclusió planificada en el sistema com un coneixement detallat del que els hi ocorre. Concretament, a Espanya, al voltant de 2.000.000 d’usuaris en més de 14.000 centres educatius prenen l’àpat més important del dia a l’escola. Aquestes xifres permeten prendre consciència de la importància del menjador escolar i que ha de ser entès de manera multidimensional: com un espai de convivialitat i de socialització alimentaria, d’aprenentatge de gustos, hàbits i valors, de coneixements alimentaris e higiènico-sanitaris, i de detecció i prevenció dels possibles trastorns alimentaris. De la mateixa manera, el menjador escolar és un espai privilegiat per a tots aquells sectors interessats en conèixer amb detall les actituds d’un sector important de la població que es troba, a més a més, en procés formatiu.
D’altra banda, l’augment del número d’usuaris de menjadors ha suposat una “delegació” progressiva de les responsabilitats alimentaries en la institució educativa. Aquesta, al seu torn, s’assessora per experts en nutrició amb la finalitat d’oferir menús que compleixin amb els requeriments nutricionals dels escolars. No obstant, encara que els menús siguin nutricionalment equilibrats no significa necessàriament que el consum real sigui efectivament “equilibrat”. El comportament que determina el consum real de nens i adolescents està condicionat per variables complexes, emmarcades en el context sociocultural del menjar i que es relacionen dins de l’espai del menjador.

No hay comentarios:

Publicar un comentario