jueves, 15 de julio de 2010

Alguna cosa fa pudor de podrit a Dinamarca

Novetats sobre els llibres digitals en el projecte EduCAT1x1
Copiem l'excel lent post d'avui de Xarxatic
Cada dia sembla més clara la relació de les editorials amb els governs de les diferents CC.AA. Dóna la sensació, que d’una o altra forma, siguin les editorials qui estiguin marcant les pautes i els temps del desplegament de l’Escola 2.0 (i no vull entrar a valorar els fabricants de netbooks, els quals han incrementat la seva facturació d’una forma espectacular).

La darrera notícia sobre aquest conxavament entre les editorials i el Departament d’Educació de Catalunya, sorgeix amb la següent publicació, realitzada avui mateix  al DOGC, per la qual es dóna publicitat al procediment d’adhesió de les llibreries a les funcions de la plataforma del Departament d’Educació eduCAT 1×1.

Llegint atentament aquesta resolució, es comenta el següent:
El Departament d’Educació ha posat en marxa el projecte eduCAT 1×1 de desplegament de tecnologies digitals a les aules, que comporta que els llibres de text i altres materials didàctics hagin de ser en suport digital. A fi i efecte de garantir que tots aquells centres i alumnes que s’han adherit al projecte esmentat puguin tenir accés a aquest materials el Departament d’Educació ha posat en marxa el procés de contractació d’una plataforma digital denominada eduCAT 1×1. A través d’aquesta plataforma alumnes i professors podran accedir als catàlegs de les llibreries i adquirir-ne els materials“.
El que se’ns comenta, és la posada a disposició de les llibreries d’un punt de venda online del seu material, de manera gratuïta (pagada per tots els contribuents). Això ja comença a ser exagerat, ja que sembla que no n’hi ha prou en subvencionar a les editorials, sembla ser que s’allarga aquesta subvenció fins als punts de venda finals. Fins ara feia bastanta mala olor, però a dia d’avui el tuf ja comença a ser considerable.
Per acabar, us enllaço la publicació que s’ha fet al DOGC el dia d’avui, la qual podeu consultar en el següent enllaç.

Font de la Noticia: Xarxatic

No hay comentarios:

Publicar un comentario