viernes, 4 de junio de 2010

Inspector Gadget

La xarxa europea EURYDICE (Informació sobre els sistemes i polítiques d'ensenyament a Europa) ofereix informació sobre els sistemes educatius europeus, així com una anàlisi d'aquests sistemes i de les polítiques dutes a terme en aquesta matèria. La xarxa està constituïda per 31 països que participen en el programa de la UE sobre educación.Coordinado per l'agència europea Educació, Audiovisual i Cultura, elabora publicacions i bases de dades sobre els diferents sistemes educatius europeus. A Eurybase, poden trobar la descripció dels diferents sistemes educatius nacionals i fer comparacions. Avui destaquem una. Ja hem esmentat més avall les virtuts del model de formació i selecció de mestres i professors finlandès, així com la seva relació amb els èxits acadèmics. Però, qui controla la qualitat de les escoles finlandeses? Un cos d'inspectors, com aquí? doncs no:

A Finlàndia va desaparèixer la Inspecció d'educació (entesa com a cos de funcionaris o empleats públics dedicats a la supervisió i control dels centres educatius) a començaments dels anys 90 del passat segle. L'avaluació i supervisió dels centres es porta a terme de manera conjunta pels titulars dels centres, la direcció dels mateixos i el professorat. El 1993, el Consell Nacional d'Educació de Finlàndia va posar en pràctica un programa per desenvolupar les pràctiques d'autoavaluació dels centres i promoure la cultura avaluadora dels mateixos. S'han elaborat models d'avaluació per als diferents tipus de centres, que han anat evolucionant en aquests anys cap a models d'avaluació de resultats dels centres, que va ser utilitzat originalment per avaluar el sistema, però que també són àmpliament utilitzats en l'autoavaluació dels centres.
 
¿Garanteix la inspecció educativa la qualitat del sistema en el nostre país? Doncs no se sap, perquè no hi ha dades al respecte. A la pràctica, la tasca del inspectors es veu més o menys com ho reflecteix la paròdia del següent vídeo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario