sábado, 15 de mayo de 2010

Portàtils a l'escola. Milloren el rendiment? Serà que no (II)

No només l'experiència i els estudis realitzats als Estat Units mostren que la introducció dels ordinadors portàtils a l'aula no ha millorat el rendiment ni les competències bàsiques.
La OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) en l'informe Are Students Ready for a Technology Rich World? realitzat en 32 països, aporta resultats en el mateix sentit. Encara que primer s'afirma a la nota de premsa de la presentació de l'estudi que l'ús de l'ordinador (en general) millora el rendiment dels alumnes, si es llegix l'informe detingudament i amb una mica de paciència es diu quelcom molt diferent: respecte a la freqüència d'ús a l'escola (NO a casa), hi ha una associació menys consistent amb els resultats. 
L'informe ho diu així:
However, when it comes to frequency of use at school, there is less consistent association with performance. In some countries such as the Czech Republic and the Slovak Republic, rare users perform substantially worse than their peers, but in Germany, Greece, Japan and Korea, and the partner country Tunisia, it is the other way around. In around one-half of the countries with available data, lower-performing students, school tracks or schools make more frequent use of computers at school. There may be several factors that contribute to the negative association between school computer use and performance in some countries, and/or obscure any performance benefit that one might expect to see (p.63).
Traduït a un llenguatge més comprensible: no es troba cap associació entre la freqüència de l'ús de l'ordinador a l'escola i el rendiment de l'estudiant en la prova de Matemàtiques.
En alguns països l'associació és positiva, en uns altres és negativa, i en molts d'ells les diferències de resultats entre els usuaris freqüents, els menys freqüents i els no freqüents són, simplement, mínimes. La veritat és que, si hi ha alguna associació, aquesta es dóna entre l'ús d'ordinadors que fa l'estudiant fora de casa i no tant en l'escola, potser per allò que els pares més implicats en l'educació dels seus fills, també es preocupen perque tinguin un ordinador a casa i facin un ús acadèmic d'ell, encara que això no ho analitza l'informe.
El gràfic de freqüències per països de l'OCDE aquí:

Observin el rendiment de Japó i la freqüència d'ús de l'ordinador en l'aula.

No hay comentarios:

Publicar un comentario