martes, 2 de marzo de 2010

L'escolarització primerenca i el mal comportament

Fa uns anys (2004) el National Bureau of Economic Research (NBER) va publicar un interessant estudi (amb una mostra de 10224 nens) en el qual s'analitzava la influència de l'escolarització primerenca en el rendiment acadèmic i el comportament escolar dels alumnes nord-americans. L'estudi va trobar que l'educació molt primerenca (prekindergarten a EEUU) augmenta les habilitats matemàtiques i lingüístiques quan els nens ingressen en l'educació primària, i que aquests efectes van ser menors i es van dissipar a l'altura de la primavera del primer curs. El mateix constata un estudi fet a França. Els nens que han començat en la  escola maternal als dos anys tenen millors resultats a l'ingressar en la primària que qui, per exemple, comença la escola maternal als quatre anys; però les diferències són molt reduïdes.
Encara que el més destacable de l'estudi sobre l'escolarització molt primerenca és la següent troballa:
"l'educació primerenca ... també impulsa els problemes de conducta dels nens en classe i redueix el seu autocontrol... Per a la majoria dels nens els efectes positius del prekindergarten es dissipen a l'altura de la primavera del primer curs, però els efectes negatius en la conducta romanen".
Seria interessant conèixer els arguments del Departament d'Educació, tenint en compte que la LEC establix la cuasi-obligatorietat de l'educació als 3 anys. (noticia via Wonkapistas)

El resum del estudi

No hay comentarios:

Publicar un comentario