martes, 25 de mayo de 2010

L'efecte Dunning-Kruger o perquè els pedagogs persisteixen en la seva ignorància.

Una possible explicació de l'efecte perniciós dels pedagogs en l'educació actual podia ser deguda a l'efecte Dunning-Kruger.
L'efecte Dunning-Kruger és un fenomen psicològic descrit per científics de la Universitat de Cornell (Nova York, EUA) segons el qual les persones amb escàs coneixement tendeixen sistemàticament a pensar que saben molt més del que saben ja considerar-se més intel ligents que altres persones més preparades. El fenomen, rigorosament demostrat en una sèrie d'experiments desenvolupats pels psicòlegs Justin Krugger i David Dunning publicats en The Journal of Personality and Social Psychology el desembre de 1999 i titulat: "Unskilled and Unaware of It - How Difficulties in Recognizing One's Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments"


Es basa en els següents principis:

1. Els individus incompetents tendeixen a sobreestimar les seves pròpies habilitats
2. Els individus incompetents són incapaços de reconèixer les veritables habilitats en els altres.

Tant Kruger com Dunning havien investigat anteriorment sobre el fenomen conegut pels psicòlegs segons el qual la majoria de la gent tendeix a valorar-se a si mateixa molt per sobre de la mitjana, quan és estadísticament impossible: així, és difícilment comprensible que el 98% dels catedràtics d'Universitat, segons un estudi, estigui convençut que treballa millor que els altres.
Seguint aquests indicis, els professors Krugger i Dunning van dissenyar un experiment consistent a mesurar les habilitats intel.lectuals i socials d'una sèrie d'individus i demanar-los una posterior avaluació. Un cop finalitzats els tests, els resultats van ser realment reveladors: - Els estudiants més brillants, molt superiors als seus companys, van estimar que estaven per sota. - Els estudiants mediocres es van considerar per sobre de la mitjana - Els estudiants rematadament dolents es van mostrar convençuts estar entre els millors: de fet, com més inútil era l'individu, més segur estava de que feia les coses bé.
Així doncs, els més incompetents, segons el doctor Kruger, patien un doble greuge: "no només arriben a conclusions errònies i prenen decisions desafortunades, sinó que la seva incompetència els impedeix adonar-se'n ".

No hay comentarios:

Publicar un comentario