martes, 5 de mayo de 2009

La escola rural té més bons resultats acadèmics de l’etapa de Primària

"L’escola rural té un potencial bàsic: els seus alumnes obtenen, generalment, més bons resultats acadèmics de l’etapa de Primària que els d’entorns urbans i les conductes agressives són menys freqüents que en la resta de centres"


No hay comentarios:

Publicar un comentario